In de sport communiceer je  via fysieke actie. Hier- mee is de sport een uni- verseel (communicatie) middel.
 
De sport bezit daarmee veel interactieve eigen- schappen.

 

 

Inspireert, innoveert en organiseert in cultuur & sport!